Marian Stas 2023

Share this Post

Marian Staș

  • Instituție / Organizație

    Asociația „Clubul Liderii Mileniului Trei”

  • Titlu / Poziție

    Președinte al Asoc.

  • Scurtă descriere

    Marian Staș este colonel în rezervă în armata română, cu diplome în informatică (1985) și matematică (1996), precum și un doctorat în fiabilitatea software-ului (2001). Absolvent al Universității Harvard (1999; Master în Administrație Publică). Din 2002, Marian coordonează programul de leadership pentru tineret „Liderii Mileniului Trei”, un proiect de educație non-formală, cu peste 18.000 de absolvenți până în prezent, în România și Moldova. Pe lângă aspectele cantitative ale politicii publice, domeniile sale de interes și expertiză includ predarea, formarea și consultanța privind dezvoltarea organizațională, munca eficientă în echipă, conducerea și formarea formatorilor. Implicat în transformarea Educației din țara sa, cel mai important proces pe care Marian îl facilitează la momentul actual este schimbarea de paradigmă a sistemului școlar public românesc. Realizări: Practicant reflexiv cu activitate extinsă în domeniul schimbării paradigmei Educației în România. Cărți și articole publicate în domeniul leadership-ului real/transformațional aplicat în domeniul Educației. Cele mai semnificative realizări: influențarea procesului de plasare a Educației în Strategia de Securitate Națională, ca o vulnerabilitate majoră la dezvoltarea socio-economică a României („Educație și Securitate Națională. Vulnerabilități, Amenințări, Soluții” – BMI Publishers, 2013); facilitarea înființării primelor școli-pilot care să conducă arhitecturi curriculare descentralizate, începând cu anul școlar 2021-2022.