Peer Review Policy

Peer Review Policy

Image

Romanian International Conference for Education and Research desfășoară un proces de peer review  în două etape: (1) desk peer review și (2) blind peer review. Manuscrisele trimise sunt evaluate de comitetul editorial pe baza următoarelor criterii: conformitatea cu aria de cercetare a conferinței, conformitatea cu structura menționată în Ghid și corectitudinea textului în limba engleză (articolele trebuie scrise corect din punct de vedere gramatical și trebuie să aibă coerență, claritate și elocință). În timpul etapei de desk peer review,  articolele sau rezumatele care nu sunt potrivite pentru aria de interes a conferinței vor fi respinse. Articolele care necesită îmbunătățiri din punct de vedere al structurii și al redactării vor fi returnate autorilor pentru a face textului modificările necesare. Manuscrisele care sunt considerate eligibile de echipa noastră editorială și care au trecut de etapa de desk peer review (cu sau fără modificări), ajung la etapa de blind peer-review. Fiecare raport de peer review trebui să includă comentarii detaliate din partea recenzorului. Autorilor nu le este permis să solicite alocarea recenzorilor. În cazul manuscriselor cu aviz de „modificări minore”, autorii vor retransmite articolul modificat conform indicațiilor echipei editoriale. Editorul Conferinței va verifica modificările implementate și, dacă modificările sunt în conformitate cu indicațiile din raportul de evaluare, manuscrisul va fi acceptat spre publicare. În caz contrar, lucrarea va fi respinsă. În cazul manuscriselor care primesc calificativul „modificări majore”, recenzorul va verifica din nou dacă textul retransmis de către autor respectă indicațiile oferite inițial. Dacă da, articolul va fi publicat; dacă nu, articolul este returnat autorilor pentru modificări suplimentare sau va fi respins.


Romanian International Conference for Education and Research utilizează propria bază de date de recenzori, formată din membri ai mediului academic, la care evaluatorii au aderat pe bază de voluntariat. Baza de date a recenzorilor este actualizată constant de echipa noastră editorială și evaluatorii sunt selectați în funcție de expertiza declarată a acestora. Echipa editorială se va asigura că recenzorul desemnat pentru procesul de peer review este diferit de autor și are o afiliere diferită prin verificarea detaliilor relevante de identificare (numele complet și afilierea). Conferința acordă o atenție deosebită procesului de evaluare și asigură confidențialitatea autor-recenzor. Aceasta înseamnă că recenzentul primește manuscrisul pentru evaluare fără a cunoaște numele autorului și afilierea acestuia, iar autorul, la rândul lui, primește raportul de evaluare anonimizat.