Termene și taxe

Deadlines and Fees

Image

Romanian International Conference for Education and Research -  ediția 13, 5 Iunie 2024, Cluj-Napoca, România

Transmiterea manuscrisului: 30 Aprile 2024

Notificarea de acceptare/respingere a lucrării: 10 Mai 2024

Transmiterea versiunii finale a lucrării și a prezentării de tip poster: 20 Mai 2024

Notificarea finală de acceptare/respingere a lucrării: 31 Mai 2024


Romanian International Conference for Education and Research  nu solicită taxă de participare sau de publicare, nici de la autori, nici de la instituțiile afiliate.