Maria Popa 2023

Share this Post

Maria Popa

  • Instituție / Organizație

    Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (DPPD)

  • Titlu / Poziție

    Lector universitar dr.

  • Scurtă descriere

    Lector univ. dr. Maria Popa își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-umane, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Totodată, este președinta Asociației Tinerilor Pedagogi din Sibiu. Are expertiză în domeniul Științele Educației, mai cu seamă în zona educației timpurii. Nu în ultimul rând, este dezvoltatoare a platformei educaționale TeachON și „e-carteaeducatoarei”.