Anca Popovici 2021

Share this Post

Anca Popovici

  • Instituție / Organizație

    Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UNIBUC // CEST (Comunitatea Educație pentru Științe)

  • Titlu / Poziție

    Conferențiar Universitar

  • Scurtă descriere

    Domeniile de interes profesional, concretizate în dezvoltarea de cursuri, proiecte academice și de cercetare, sunt: teoria și metodologia curriculumului; formarea profesorilor; educația STEM; managmentul impactului social. O parte dintre aceste preocupări s-au concretizat în articole și lucrări de specialitate, precum și în documente de politică educațională relevante pentru domeniul calificărilor din învățământul superior și reforma curriculară pentru învățământul preuniversitar.