Vlad Arimia 2020

Share this Post

Vlad Arimia

  • Instituție / Organizație

    University College London (UCL)

  • Titlu / Poziție

    Student MSci Neuroscience

  • Scurtă descriere

    În timpul liceului (Colegiul Național „C. D. Loga”, Timișoara) am devenit interesat de mecanismele care stau la baza dezvoltării sistemului nervos, obținând în 2016 premiul I la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice a elevilor (domeniul biologie). În 2017, am început să studiez neuroștiințele la UCL și am obținut premiul „Genes and Development” din partea UK Genetics Society (pentru a studia aspecte intrinseci ale neurogenezei în laboratorul lui Dr. Richard Poole în 2018) și premiul „Gurdon” din partea British Society for Developmental Biology (pentru investigații asupra mecanismelor moleculare ale inducției neurale în laboratorul lui prof. Claudio Stern FRS în 2019).