Termeni si conditii

INFORMAȚII DESPRE SITE

Site-ul web conferinta.e-nformation.ro, respectiv www.enformation.ro este proprietatea E-NFORMATION SRL, identificată prin J40/7511/2001 și CUI RO 14159813, cu sediul în București, Str. Vasile Lascar nr.179, cod poștal 020948, denumită pe parcursul acestor Termeni și Condiții ENFORMATION.

http://conferinta.e-nformation.ro este un site dedicat conferinței ALLS organizat de ENFORMATION, pus la dispoziția celor interesați să participe la această conferință, pentru a face înregistrarea participării și a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil.

 

1.TERMENI GENERALI

Conferința ALLS organizată de ENFORMATION este un eveniment public, de interes național. Accesul la conferință se face contra cost, în limita locurilor disponibile. ENFORMATION își rezervă dreptul de a acorda prioritate clienților săi.

Site-ul http://conferinta.e-nformation.ro include: texte, imagini, logo-uri, baze de date și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea ENFORMATION.

ENFORMATION își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe http://conferinta.e-nformation.ro

Totodată, ENFORMATION poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

 

 1. INREGISTRARE, PAROLE, RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR

Pentru a putea participa la conferință, și a obține acces în spațiile în care se desfășoară conferința, este necesară înregistrarea prealabilă a participantului pe site, și autorizarea accesului acestuia de către ENFORMATION.

Accesul la site-ul http://conferinta.e-nformation.ro este liber. Accesul utilizatorilor (participanților a căror înregistrare a fost autorizată) la anumite secțiuni ale http://conferinta.e-nformation.ro, respectiv www.enformation.ro este protejat de o parolă.

La înregistrare  se va cere utilizatorului să  ofere datele sale de contact precum și acordul explicit al acestuia pentru prelucrarea acestor date.

Formularele de înregistrare vor conține informații detaliate ale utilizatorului, cum ar fi numele complet, opțional telefon, adresă email, funcție, domeniu de interes, angajator.

Pentru a evita ca persoane neautorizate să aibă acces la informațiile dumneavoastră personale, vă recomandăm să nu dezvăluiți parola, să bifați „Log off” ori de câte ori încheiați sesiunea pe site-ul http://conferinta.e-nformation.ro, respectiv www.enformation.ro și să închideți fereastra browserului în care ați lucrat, la finalul navigării dumneavoastră pe site.

 1. INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI & PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ENFORMATION nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ENFORMATION are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

În relația cu ENFORMATION, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează ENFORMATION?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În acest sens, ENFORMATION va prelucra pentru toți cei care solicita participarea la Conferința ALLS, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, loc de muncă, funcția deținută, domeniu de interes, numere de telefon/fax, adresă de serviciu, e-mail, adresa IP, fotografii sau filmări realizate în cadrul evenimentului.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Scopurile în care ENFORMATION poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate organizării de evenimente și comercializării serviciilor și produselor ENFORMATION, cum ar fi:

 • Acordarea accesului la eveniment, comunicarea informațiilor relevante despre eveniment, acordarea de premii în cadrul evenimentului, realizarea listei de prezență la eveniment;
 • Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;
 • Înștiințarea utilizatorilor cu privire la noutăți în tehnologia informației destinate cercetării, noutăți cu privire la portofoliul de produse sau servicii oferit de ENFORMATION, studii de caz, oferte excepționale de produs sau reduceri de preț, invitația de participare la alte evenimente organizate de ENFORMATION, toate făcute în baza unui acord explicit obținut în prealabil.
 • Îndeplinirea obligațiilor legale
 • În cazul fotografiilor și filmărilor făcute cu ocazia evenimentului scopul este de a documenta evenimentul, precum și de a pune la dispoziția participanților la conferință, înregistrările sesiunilor de prezentare la care aceștia nu au putut participa în cadrul evenimentului. Acestea, sau parte din acestea – stabilită în mod aleator, vor fi publicate pe site-ul evenimentului și vor fi vizibile pe internet. Sub nicio formă aceste materiale nu vor fi folosite de ENFORMATION pentru a identifica și a asocia imaginea vizuală cu identitatea unei persoane.

ENFORMATION va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția organizatorilor/co-organizatorilor evenimentului, și/sau partenerilor cu participarea cărora se organizează evenimentul) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal (ștergerea contului de utilizator), accesul la o parte din conținutul conferinta.e-nformation.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, ENFORMATION va menține posibilitatea de autentificare pe site-ul conferinta.e-nformation.ro, respectiv enformation.ro pe o perioada de 1 an de la ultima accesare, timp în care veți avea acces la toate materialele puse la dispoziția dvs. prin intermediul site-ului.

În decursul intervalului specificat mai sus, un utilizator înregistrat va avea opțiunea de a-și șterge, în mod necondiționat, contul de utilizator. În această situație utilizatorul înțelege ca accesul la o parte din conținutul http://conferinta.e-nformation.ro, respectiv www.enformation.ro va fi automat restricționat.

Datele dumneavoastră vor fi reținute în sistemele interne ENFORMATION pe o perioada de 5 ani.

Pentru persoanele a căror înregistrare nu a fost autorizată de către ENFORMATION, datele personale furnizate se vor șterge cel târziu la finalul anului curent. Aceste date nu vor fi reținute în sistemele interne ENFORMATION.

      

 1. EXPRIMAREA ACORDULUI DE PARTICIPARE
 2. Participarea la oricare prezentare, focus grup, workshop sau spațiu expozițional a conferinței ALLS, se face pe baza acestor condiţii prezentate şi acordarea către ENFORMATION a dreptului de procesare a datelor personale în scopurile menționate.

2.Acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în scopurile declarate se obține explicit, la momentul înregistrării.

3.Participarea la  eveniment implică consimțământul participanților ca imaginea lor (în cadrul unei fotografii sau înregistrări video de grup) să poată fi publicate și utilizate ulterior de către ENFORMATION în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând o recompensă de nici un fel din partea organizatorului, vis a vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ENFORMATION nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 •     – utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe site-ul conferinta.e-nformation.ro, respectiv www.e-nformation.ro;
 •     – acces neautorizat la datele utilizatorului, dacă acesta s-a făcut de către o terță parte utilizând credențialele legitime ale utilizatorului respectiv (email și parolă);

 

În condițiile în care considerați că un anumit material aflat pe site, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa e-mail: events@e-nformation.ro

 

 1. SUSPENDAREA ACCESULUI

ENFORMATION poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului conferinta.e-nformation.ro, respectiv www.enformation.ro sau la o parte a acestui conținut.

 1. PROMOTII

 
Regulament – Promoție Integrity.
 

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către ENFORMATION constituie elemente determinante pentru buna organizare și desfășurare a evenimentului Conferința ALLS: Romanian Conference for Education and Research.