Ivona Olariu 2019

Ivona Olariu

  • Instituție / Organizație

    AnelisPlus & BCU „Mihai Eminescu” Iași

  • Titlu / Poziție

    Director Executiv AnelisPlus & Șef Serviciu BCU “Mihai Eminescu” Iași

  • Scurtă descriere

    Sunt unul dintre fondatorii primului consorțiu românesc pentru achiziția de resurse electronice la nivel național pentru susținerea cercetării și educației din România (Anelis Plus) și, de asemenea, coordonator național adjunct al rețelei de Centre de Documentare Europeană din România și președintele Secției de Statistică și Evaluare a Asociației Bibliotecarilor din România. Am fost membru al unui grup de lucru pan-european privind dezvoltarea repozitoarelor electronice pentru rețeaua EDC, 2010-2011; a grupului de lucru pan-european pentru cărți electronice, rețele sociale și repozitoare electronice pentru EDC, 2012, precum și a grupului de lucru pan-european 2015 – Privind spre viitor (Europa Direct). Am un doctorat în Chimie și unul în Biblioteconomie și Știința Informării. Predau Introducere în biblioteconomie și știința informării în cadrul Facultății de Litere și Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și coordonez activitatea celor 13 filiale ale Bibliotecii Centrale Universitare. Particip la proiecte de cercetare naționale și europene, precum și la conferințe naționale și internaționale în acest domeniu.