Cristian Blidariu 2019

Cristian Blidariu

  • Instituție / Organizație

    Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, UPT

  • Titlu / Poziție

    Conferenţiar Dr. Arh.

  • Scurtă descriere

    Cristian Blidariu predă cursul de „Teoria Arhitecturii” şi coordonează atelierele de proiectare ale anului I din Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara. Între 2010 şi 2017 a fost colaborator şi editor la revista Uniunii Arhitecţilor din România, „Arhitectura 1906”, pentru care a coordonat câteva numere speciale. A mai colaborat cu revistele „Igloo” şi „Urbanistul”. În 2017 a fost unul din coordonatorii participării FAUT în cadrul festivalului Vienna Design Week. Ca practician, a participat, printre altele, la proiectul de reabilitare a Bastionului Theresia, subiect ulterior tratat în teza de doctorat „Arta în oraşul postmodern, regenerare urbană şi spaţiu virtual”, susţinută în cadrul şcolii doctorale a Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara.